צמחי הגן של סימה

צמחים לצד הדרך: אקלום וביסוס של צמחייה חסכנית במים בצדי דרכים

סימה קגן, מינהל המחקר החקלאי

צדי כבישים אינם בתי גידול קלים לצמחים. כמה מאפיינים ייחודיים שלהם אינם מאפשרים את התבססותם והתפתחותם של רבים מן הצמחים:

  • תנאי קרקע קשים. הקרקע במקומות אלה מופרת: כתוצאה מסלילת הכביש נחפרות שכבות מעומק הקרקע והן מפוזרות על פני השטח והופכות לבית הגידול של הצמחים. אדמה זו מכילה כמות גדולה של מלחים, המזיקים לצמחים.
  • כלי הרכב הנעים בכבישים פולטים גזים רעילים. זיהום האוויר פוגע גם בצמחים.
  • 8-6 חודשי יובש בשנה. המטרה היא לבסס צמחייה, שתוכל לאחר התבססותה לצמוח ולפרוח ללא השקיה - פרט לגשמי החורף.
  • הצמחים השתולים לצד הדרך חשופים לעתים לבעלי חיים - בדרך כלל לעדרי צאן ובקר - הפורצים את הגדר ומכרסמים את הצמחים עד גובה פני הקרקע.

במחלקה לפרחים שבמכון וולקני במינהל המחקר החקלאי אנו מאקלמים צמחי נוי מאזורים מדבריים שונים בעולם ובוחנים את התאמתם לבתי הגידול שבצדי כבישים. בעבודה שלהלן בוחנים במשותף מע"ץ, מכון וולקני והקק"ל את התאמתם של צמחי נוי שונים לגידול ולהתבססות בצדי כבישים בתנאי בעל.

זנים מצטיינים של לויקופילום

צמחי בר הגדלים בעולם באזורים שאקלימם מדברי הם צמחים פוטנציאליים לאקלום. מניסויים בשטח נמצא שגם מספר לא מבוטל של צמחים שמוצאם באזורים טרופיים גילה "יכולת התאמה" לבתי גידול קשים שבהם הוא נבחן.

ההסבר לתופעה טמון בגנום של הצמח. לכל צמח מכלול תכונות הנבחנות במציאות של תנאי הסביבה שבהם הוא גדל. בעבודת האינטרודוקציה אנו חושפים את הצמח לתנאים המיוחדים והקשים, והצמחים המצוידים בתכונות המתאימות הם אלה שיצליחו לעבור את ה"סינון" ולהתבסס. כך אפשר לאתר את המינים המסוגלים להתקיים בתנאים הקשים שבהם אנו רוצים לגדל אותם. גם צמחי נוי ותיקים בארץ נבחנים בעבודה זו, במטרה לוודא את פוטנציאל ההישרדות שלהם. דגש מושם על צמחים בעלי ערך גנני רב: שיחים ועצים פורחים, תקופת פריחה ממושכת, צמחי כיסוי וצמחים מושכי ציפורים.

Leucophylum frutescens 'Compacta'החל בינואר 1997 נשתלו במשך השנים 8 חלקות ניסוי לאורך כביש 40, בקטע ביל"ו-סתריה-ישרש.

חלקת הניסוי הראשונה נשתלה בקטע שבין מושב סתריה לקיבוץ נען, במדרון מערבי. השתילה - של 30 מינים שונים, כ30- צמחים מכל מין - נעשתה באמצע החורף (ינואר 1997). במהלך הקיץ הראשון יושמו 5 השקיות עזר באמצעות מכלית מים: המכלית נוסעת לאט בצד הכביש, ובעזרת צינור ארוך משקים כל צמח בגומתו. לעתים הגומה נפרצת, המים זורמים במדרון והצמח אינו נהנה, למעשה, מההשקיה. כאמור, רק בשנה הראשונה ניתנו השקיות עזר. מדובר, למעשה, ב7-8- חודשי יובש בשנה.

Leucophyllum frutescens 'Green Cloud'בחלקה זו נמצאו 10 מינים מצטיינים, אשר התבססו, כיסו את שטח המדרון והם תורמים למניעת סחף ולדיכוי הנביטה של עשבי בר. בזמן הפריחה הם מקשטים את צדי הדרך. ברשימת הצמחים המצטיינים נמצאים שני זנים של לויקופילום: לאחד, 'קומפקטום', יש עלווה אפורה, ופרחיו הוורודים פורחים בגלים במשך כל הקיץ. בתקופה זו השיח מכוסה כולו בפרחים, עד שהוא נראה לעתים ככדור ורוד. הזן השני הוא 'גרין קלאוד', שעלוותו ירוקה והוא מתחיל לפרוח בפרחיו הוורודים מן האביב ועד סוף הסתיו. מוצאו של הסוג לויקופילום במדבריות הדרום-מערביים של ארה"ב, בטקסס וניו-מקסיקו. עד היום אקלמנו ממנו 15 מינים וזנים, המאופיינים בצבעי עלווה, פריחה ואופי גידול שונים. כולם חסכני מים, ולאחר התבססותם בגינה הם יכולים לצמוח ולפרוח במשך כל הקיץ ללא תוספת השקיה.

צבעי עלווה ופריחה

חלקות ניסוי נוספות ניטעו במדרון מזרחי, בקטע שבין מושב סתריה למושב ישרש. חברת החשמל סיפקה מקור מים - ועל כך תודה להם, ומערכת טפטפות הונחה לאורך 3 ק"מ. צמחים מעשרות מינים נשתלו במועדים שונים. במטרה לבסס אותם יושמה השקיה סדירה במשך שנתיים מהשתילה. בשנה השלישית ניתנו 2 השקיות בקיץ בלבד. הנוסע בקטע כביש זה יוכל להעיד על הצמחייה המגוונת וצבעי העלווה והפריחה המקשטים את הדרך. 80 עצי סיגלון (ג'קרנדה) נשתלו לאורך הכביש, בפאתי מושב סתריה, כהשלמה וכחיבור לשדרות הסיגלון הוותיקות המפארות בפריחתן את הגינון בתוך המושב ("העץ הלאומי" של סתריה). כמו כן ניטעו שתילי עץ שקמה, במטרה לשקם עם השנים את הנוף הטבעי. בעבר, כאשר הכביש הורחב, הועתקו מן המקום עצי שקמה בני יותר מ-100 שנה. עץ נוסף שניטע במקום הוא סופורה אמריקאית: עץ קטן, ירוק-עד, המתכסה באביב בפריחה ריחנית בצבע סגול. מוצאו בטקסס, והוא נמצא מצטיין כאשר נשתל בצדי הכביש.

איקליפטוס טורלי, למרות מוצאו באזורים הטרופיים של צפון-מזרח אוסטרליה, מסתפק בארץ בגשמי החורף ומצטיין בקצב צימוח מהיר: תוך 3 שנים משתילתו הוא הגיע לגובה 4 מטרים! העלים של מין זה גדולים וצבעם ירוק בהיר. ללבלוב האדום יש מרקם קטיפתי, ובמופעו העץ מזכיר יותר פיקוס מאיקליפטוס. מין זה אוקלם בארץ לפני כ-15 שנה במשתלת וונדי בעין-ורד.

Eucalyptus gomphocephala 'Kaduri-KKLאיקליפטוס נוסף שנמצא מצטיין בצדי דרכים הוא איקליפטוס 'כדורי-קקל'. זהו שיח הגדל באופן טבעי לצורת כדור שגובהו ורוחבו 2-1 מטרים. קלון יוצא דופן זה התגלה על-ידי יהודה יהודה, יערן הקק"ל בחבל דרום. בתוך יער של איקליפטוס מסמרי שנטעה הקק"ל בפאתי היישוב ניר-משה שבנגב המערבי התגלו עצים שלמעשה נשארו שיחים. הקרן הקיימת לישראל, שהיא הבעלים של קלון זה, נתנה לו את השם "כדורי-קקל".

שיתוף הפעולה עם מע"צ והקק"ל נמשך, ומדי שנה אנו בוחנים צמחים נוספים, מועדי שתילה וחומרים סופחי מים במטרה לצמצם את כמות השקיות העזר; זאת בנוסף למעקב אחר הצמחים שנשתלו החל בשנה הראשונה לעבודה זו (1997). חומר ריבוי מצמחים מצטיינים, בצורת ייחורים או זרעים, מועבר למשתלות במטרה להפיץ צמחים אלו.

בגינון בצומת הנשיא שליד משמר-הנגב ובצומת בית-קמה נשתלו צמחים שנמצאו מצטיינים בעבודה זו.

עבודת מחקר זו ממומנת ע"י מע"צ, שגם מבצעת את שתילת הצמחים, האחזקה והטיפול בהם - באחריות יוני פרוחי וצבי פרידמן. הם גם אלה הדואגים להפצת הצמחים המצטיינים בעבודה זו ולשתילתם בצדי כבישים נוספים, במחלפים ובכיכרות. מקור צמחי האם הוא במכון וולקני, והכנת השתילים לנטיעות נעשתה במשתלת קק"ל בגילת, באחריות פבלו צ'רקסקי.

עודכן: 2019-04-22