צמחי הגן של סימה

שם מדעי שם
Fabaceae or Leguminosae קטניתיים
Bignoniaceae ביגנוניים
Acanthaceae קוציציים
Rosaceae ורדיים
Proteaceae פרוטאיים
Pittosporaceae פיטוספוריים
Myrtaceae הדסיים
Malvaceae חלמתיים
Amaryllidaceae נרקיסיים
Lamiaceae שפתניים
Apocynaceae הרדופיים
Scrophulariaceae לועניתיים
Polygonaceae ארכוביתיים
Asteraceae מורכבים
Aquifoliaceae ציניתיים
Ochnaceae אוכניים
Rubiaceae פואתיים
Sapindaceae סבונניים
Oleaceae זיתיים
Plumbaginaceae עופריתיים
Verbenaceae ורבניים
Convolvulaceae חבלבליים
Lythraceae כופריים
Rutaceae פיגמיים
Casuarinaceae קזואריניים
Ericaceae אברשיים
Taxodiaceae טקסודיים
Marsileaceae מרסיליים
Fagaceae אלוניים
Anacardiaceae אלתיים
Kirkiaceae קירקיים
Arecaceae דקליים
Iridaceae אירוסיים
Asphodelaceae עיריתיים
Solanaceae סולניים
Clusiaceae קלוזיים
Combretaceae קומברטיים
Boraginaceae זיפניים
Hydrangeaceae הידרנגיים
Ebenaceae אפרסמוניים
Malpighiaceae מלפיגיים
Colchicaceae סיתוניים
Agavaceae אגביים
Meliaceae אזדרכתיים
Geraniaceae גרניים
Polygalaceae מרבה החלב
Euphorbiaceae חלבלוביים
Stylidiaceae סטילידיום
Passifloraceae שעוניתיים
Salicaceae ערבתיים
Moraceae תותיים
Chrysobalanaceae כריזובלניים
Phyllanthaceae פילנתאיים