צמחי הגן של סימה

דק־פרי זקוף אנגוסטטה

Tecoma stans var. angustata

משפחה: ביגנוניים • Bignoniaceae
אנגוסטטה הוא זן שנוצר באופן טבעי מתוך המין ובכתיבה מדעית מוסיפים את המילה var. לפני שם הזן, להבדיל מזן שנוצר על ידי האדם בהכלאה מכוונת או בסלקציה ואז יש לכתוב את שם הזן באות גדולה ובמרכאות.
מוצא טקסס, ניו מקסיקו ודרום אריזונה
שנת אקלום 1997
מקור האקלום זרעים, אספתי זרעים בגן הבוטני בפניקס אריזונה
גובה 3-2 מטרים; קוטר 2 מטר

איברים דקורטיביים ותיאור כללי שיח בינוני המגיע ל־ 3-2 מטר גובה ול־ 2 מטר רוחב. העלים נגדיים ומנוצים בכל עלה כ־ 9-7 עלעלים משוננים דמויי אזמל וצרים בהשוואה למין. שטח פני העלה חלקים וצבעו ירוק בהיר. הפרחים ערוכים באשכולות בקצות הענפים, צבעם צהוב, צורתם דמוית משפך ואורך הפרח כ־ 5 ס"מ. הפריחה מתחילה בסוף האביב ונמשכת כל הקיץ והסתיו. השיח מצמיח ענפים זקופים ונמרצים מבסיס הצמח, בדומה לענפי מים. עמיד לטמפרטורות של עד מינוס 6 מעלות צלסיוס. הודות למוצאו מהאזורים המדבריים באריזונה, הוא עמיד לקרינת שמש ולטמפרטורות גבוהות. באזורים בהם טמפרטורת החורף מתונה, השיח יישאר ירוק־עד ובאזורים בעלי קרה, הצמח ישיר את עליו. בארץ מוצאו, כאשר טמפרטורות החורף יורדות מתחת למינוס 10 מעלות צלסיוס הצמח קופא עד הקרקע ומתחדש כל שנה מבית השורשים.

שימוש גנני לדק פרי זקוף אנגוסטטה התאמה מירבית לתנאי מדבר. השיח מתאים לשתילה בשמש מלאה או בצל חלקי, בכל אזורי הארץ ובפרט אזורי הערבה, הנגב, הבקעה וההר הגבוה. בשנה הראשונה משתילה הצמח בדרך כלל נכנס לשלכת אולם בשנים הבאות, אם החורף מתון, הצמח יישאר ירוק עד. מתאים לשתילה בכל סוג הקרקע ובלבד שתהיה מנוקזת.

צריכת המים שלו מועטה. צמחים שנשתלו בשנת 1998 בכביש בילו־רמלה, גדלים ללא תוספת השקיה, גובהם כ־2 מטרים והם שופעים פריחה מדי שנה. בניר־עוז נשתלו באותן השנים מספר צמחים והם גדלים ללא תוספת השקיה, גובהם כ־2 מטרים ופריחתם שופעת. מתאים לשתילה בקבוצות, כשיחיה גובלת בקצה גן גדול, כגדר חיה, גזומה או טבעית או כשיח בודד בגן קטן. מצטיין בגינון ציבורי.

ריבוי בזרעים ובייחורים. את הזרעים יש לאסוף בסוף הקיץ רק משיחים של דק־פרי זקוף אנגוסטטה ובשום אופן לא ממיכלואים שנוצרים באופן ספונטני. להנביט באביב במגשי הנבטה. הנביטה חלה תוך שבוע. בריבוי וגטטיבי ניתן להשריש ייחורים מעוצים למחצה, באביב ובקיץ, בשולחן ריבוי ובעזרת הורמון השרשה. השרשת הייחורים מתקבלת תוך שבועיים.

מינים וזנים נוספים בתחילת שנות ה־2010 בררתי 2 זנים שייתכן והם מיכלואים, ולכן קראתי להם  דק־פרי 'גילת' ודק־פרי 'סתריה'. אלו צמחים שמקורם בזרעים מצמח של דק פרי זקוף אנגוסטטה, לפיכך ברור שהאמא היא דק פרי זקוף אנגוסטטה אבל לא ידוע של מי האבקה.

דק־פרי 'גילת' בררתי צמח מצטיין ששתלנו בגינון של תחנת המחקר של וולקני בגילת, הורדנו ממנו ייחורים, השרשנו ומאז הוא נשתל בחלקת האקלום במכוןן וולקני בבית דגן, בגינון במושב סתריה והמשך הריבוי שלו הוא וגטטיבי. הוא שיח גדול הגדל ל־3 מטרים גובה ורוחב בעל פריחה בצבע צהוב ולוע הפרח כתום, מה שנראה כפריחה בצבע כתום־צהוב. מצטיין בבתי גידול קשים ויבשים.

דק־פרי 'סתריה' בררתי מצמח מצטיין ששתלתי בגינון במושב סתריה דומה בתכונותיו לדק־פרי זקוף אנגוסטטה, בעל עלווה בצבע ירוק רענן ופרחים גדולים יותר ובצבע זוהר. המשך הריבוי הוא בייחורים בלבד. מי שרוצה לשתול דק־פרי זקוף אנגוסטטה כדאי שישתול את אחד הזנים להלן כי בריבוי בזרעים מתקבלים צמחים לא אחידים ובעיקר מיכלואים בדרך כלל פחות טובים.

אקלמה וכתבה: סימה קגן

עודכן: 2020-05-08
צורת חיים: שיח; מופע: נשיר מותנה; מתאים לגידול בתנאי: חצי צל, שמש; חסכן במים: חסכן במים; רגישות לקור: לא רגיש לקור; מועד פריחה: פריחת אביב, פריחת קיץ, פריחת סתיו; התאמה לאזורים: שפלה, אזור ההר, נגב, ערבה; מוצא: אמריקה, צפון אמריקה
צילום: סימה קגן
צמחים שנשתלו בשנת 1998 בכביש בילו-רמלה, גדלים ללא תוספת השקיה, גובהם כ-2 מטרים והם שופעים פריחה מדי שנה
צילום: סימה קגן
דק פרי 'גילת' זן מומלץ לשתילה
צילום: סימה קגן
דק פרי 'סתריה' זן מומלץ לשתילה
צילום: סימה קגן
בניר-עוז צמחים גדלים ללא תוספת השקיה, גובהם כ-2 מטרים ופריחתם שופעת כל שנה