צמחי הגן של סימה

מללויקה מכסיפה
Melaleuca argentea

שם עממי: Silvery Weeping Tea Tree
משפחה: הדסיים Myrtaceae
מוצא: מערב וצפון -מערב אוסטרליה

הסוג מללויקה, מונה למעלה מ־170 מינים והוא כולל עצים גבוהים, שיחים ובני שיח, ותכונה משותפת שכולם שהם ירוקי עד. ברשימת צמחי הנוי של משרד החקלאות, רשומים כ־35 מינים וזנים של מללויקה הגדלים בארץ. מוצא מרבית המינים ביבשת אוסטרליה, מכל רחבי היבשת ומתנאי אקלים מגוונים.

המינים הרבים והמגוונים, מותאמים לתנאי אקלים וקרקע שונים, ומינים רבים מצטיינים בתנאי יובש, בתנאי הצפה ובמליחות. חלק גדול מין המינים עשוי להגיע לגיל 100 שנים ויותר. מרבית מיני המללויקה פורחות באביב ותחילת הקיץ.

מללויקה מכסיפה היא עץ וותיק בארץ, וכנראה שאוקלם על ידי רות בנימין ז"ל, בעת שניהלה את חוות הנוי. אני "גיליתי" מחדש עץ זה לפני מספר שנים, כאשר ד״ר גיא תמרי- יועץ גינון, אסף זרעים משדרה של מללויקה מכסיפה, הגדלה בחולון, והביא לי את הזרעים להנבטה. השדרה בחולון נמצאת בפארק פרס בכניסה לפארק המים, זו שדרה קטנה וחמודה שהאגרונום דני אלמליח המליץ על שתילתה בשנת 2003. לא ברור למה העץ הזה לא נפוץ יותר בגנים, ואולי כעת נמליץ לשתול אותו יותר.

בארץ מוצאו הוא גדל על קרקעות חול או חרסית, לעיתים קרקעות מלוחות ולאורך ערוצי מים וביצות. ניתן למצוא אותו החל מגובה פני הים ועד 400 מטר מעל פני הים, ושם הוא גדל לגובה עד 20 מטר. בארץ הוא לא מגיע לגבהים אלו כנראה בעיקר בגלל הצמצום במים.

מדובר בעץ בינוני ירוק-עד, הגדל בארץ לגובה של כעשרה מטרים, בעל צמרת צרה יחסית וענפים שמוטים כלפי מטה המעניקים לעץ מופע בכותי. לכל לה שאוהבים את מופעה של ערבה בוכיה- ערבת בבל, שזקוקה להרבה מים, נתקפת ע"י הקפנודיס הגורם למותה והרגישה לאקרית העיוותים- המללויקה הזו היא תחליף מצוין. העץ חסכן במים, אינו נתקף ע"י מזיקים וקצב הצימוח שלו מהיר- תוך 3 שנים מתקבל מופע של עץ. הגזע מתקלף בצורה האופיינית לחלק ממיני המללויקה, והוא נראה כמו עטוף בדפי ספוג מתקלף, מאד בולט וקישוטי. בעל עלים דקים ומאורכים, אורך העלה כ־7 ס"מ ורוחבו כחצי ס"מ, הוא גדל שמוט כלפי מטה, צבעו ירוק כסוף. הפריחה חלה לאורך הענפים השמוטים מטה, אורך התפרחות כ־10 ס"מ, הפרחים מרובי אבקנים וצבעם לבן־קרם. הפרחים עשירים בנקטר והם מושכים דבורים, היא פורחת בארץ בסוף האביב. העץ פורח בגיל צעיר. לעץ מופע נאה כל השנה.

תנאי גידול

מתאים לשתילה ברוב אזורי הארץ, בתנאי שמש מלאה וצל חלקי, ובמגוון קרקעות. לא מתאים לאזורים קרים וכאלו החשופים לרוחות חזקות. הצמח נחשב לחסכן במים. בשנים הראשונות מומלץ להשקות באופן סדיר כדי שיתבסס בגן, ובהמשך, אפשר להסתפק בהשקיה אחת לחודש, בחודשי הקיץ. אינו נתקף במזיקים או במחלות ואינו דורש טיפול מיוחד. כיום בגינון חסרים לנו עצים בעלי מופע בכותי- עמידים למחלות. ניתן להעתקה בקלות גם כעצים בוגרים, כמו מיני מללוקיות רבות.

עץ אוורירי בעל מופע גזעים מרהיב, "עץ אוירה" הוא מתאים ביותר בסמוך לברכות נוי ולמיסוך עדין. ניתן לטפח על גזע יחיד או מספר גזעים. מתאים הן לגן גדול ולגן קטן, גם כעץ שדרה בעיר, ובחורשות. מגיב היטב לגיזום, מתחדש אחרי גיזום גם מחלקים מעוצים אך לא בחודשי החורף.

ריבוי

הריבוי מזרעים. הנבטה חלה באביב תוך חודש, במנבטה עם מצע מנוקז, רצוי ורמיקוליט. הנבטים זעירים, אולם לאחר העתקתם לעציצים, קצב הגידול מהיר, ותוך חצי שנה הם מגיעים למטר גובה.

ניתן להשיג עצים גדולים במשתלת שמעון בן ברית ומשתלת ניצן.

כתבה: סימה קגן