צמחי הגן של סימה

נרקיסיים

Amaryllidaceae

משפחת הנרקיסיים שייכת לחד־פסיגיים Monocotyledoneae

צמחים חד־פסיגיים לעיתים קרובות בעלי בצלים, פקעות או קני־שורש. השורש הראשוני מתנוון ומערכת השורשים הבוגרת היא כולה אדוונטיבית, בצורת ציצת שורשים.

משפחת הנרקיסיים קרובה למשפחת השושניים ונבדלת בעיקר בשחלתה התחתית - בנרקיסיים. כוללת עשבים רב־שנתיים בעלי בצל, לעיתים רחוקות קנה שורש או פקעת או שורשים מעובים.

העלים מסורגים, צרים ותמימים. הפרחים נישאים על עמוד חסר עלים. הפרי הלקט או ענבה, הזרעים מרובים.

60 סוגים ו־850 מינים בעיקר באזורים הטרופיים והסוב־טרופיים, באפריקה הדרומית ואמריקה הדרומית וגם באזורים ממוזגים באירופה ואסיה.

מרבית המינים מותאמים לבתי גידול בעלי עונות יובש.