צמחי הגן של סימה

ביגנוניים

Bignoniaceae

עצים, שיחים, מטפסים מעוצים בעזרת שורשי אויר ולעיתים רחוקות צמחים עשבוניים.

העלים פשוטים או מורכבים, נגדיים או מסורגים. הפרחים דו־מיניים ערוכים במכבדים או באשכולות חיקיים או קיצוניים. כותרת הפרח מאוחת־עלים, דמוית פעמון או משפך או צינור. הפרי הלקט הנפתח או הלקט בלתי נפתח.

תפוצתה באזורים טרופיים וסוב-טרופיים עם מעט סוגים באזורים ממוזגים של צפון אמריקה, אסיה ודרום כדור הארץ.

במשפחה 105 סוגים ויותר מ־850 מינים. כמחצית מהמינים הם עצים או שיחים והמחצית השנייה הם מטפסים מעוצים.

משפחת הביגנוניים קרובה למשפחת הלועניתיים Scrophulariaceae.