צמחי הגן של סימה

מורכבים

Asteraceae

משפחת המורכבים נחשבת לאחת מהמשפחות הגדולות והמוכרות בין הצמחים הפורחים והמשפחה הגדולה ביותר בדו־פסיגיים. נפוצה בכל חלקי תבל, למעט אנטרטיקה. מרביתם צמחים חד־שנתיים או רב־שנתיים עשבוניים, בני־שיח, שיחים, מטפסים, עצים קטנים ולעיתים רחוקות עצים גדולים ואפיפיטים.

לחלקם עלים קוצניים. לכולם תעלות שרף, וקצתם מכילים מוהל חלבי, רובם מכילים שמנים ארומטיים. העלים מסורגים, לפעמים נגדיים או ערוכים בדורים. הפריחה היא התפרחת והיא בעצם קבוצת פרחים הנקראים florets. מופע זה של הפריחה הוא הכי אופייני למשפחה. הפרחים דו־מיניים או חד־מיניים והם מקובצים בקרקפת, זו התפרחת. בתפרחת כל הפרחים צינוריים או כולם לשוניים או הפנימיים צינוריים וההיקפיים לשוניים. הפרי זרעון ראשו עטור ציצית.

1,600 סוגים 25,000 מינים.