צמחי הגן של סימה

אוכניים

Ochnaceae

משפחה טרופית של עצים, שיחים או עשבים.

העלים נגדיים, פשוטים, שלמים, בדרך כלל מבריקים ובעלי שוליים משוננים.

מוצא המשפחה ביערות הגשם באזורים הטרופיים של העולם הישן והחדש, ולא נוכח כלל באזור הממוזג.

התפרחת באשכול טרמינלי או בחיקי עלים, ולעיתים הפרחים בודדים ולא באשכול.

עלי הגביע לעיתים מתפתחים לאחר החנטה, ובולטים.

כולל 30 סוגים ו-500 מינים.

רשימת צמחים באתר

שם מדעי שם
Ochna serrulata אוכנה מסורית