צמחי הגן של סימה

כופריים

Lythraceae

כוללת עשבים או שיחים או עצים. העלים נגדיים או ערוכים בדורים, תמימים.

הפרחים נכונים. 

כולל 32 סוגים ו-600 מינים באזורים שונים.

משפחת הכופריים כוללת היום גם את הסוג רימון ששויך בעבר למשפחת הרמוניים.