צמחי הגן של סימה

קזואריניים

Casuarinaceae

המשפחה שייכת למכוסי־זרע Angiospermae, דו־פסיגיים Dicotyledoneae.

משפחה מיוחדת ושונה של עצים ושיחים ירוקי־עד, מזכירה במידה מסוימת את השבטבט.

עצים דו־ או חד־ביתיים. צמח דו־ביתי נושא פרחים זכריים בלבד או פרחים נקביים בלבד. רק הצמחים הנושאים פרחים נקביים מייצרים פרות וזרעים.

הענפים עשויים פרקים פרקים. העלים דמויי קשקש וערוכים בדורים.

הפרחים הנקביים מקובצים בקרקפות שבצידי הענפים, הדומות לאצטרובלים. הפרי אגוזית מכונפת.

במשפחה 4 סוגים ו־98 מינים, כולם מוצאם מאוסטרליה ואיי האוקינוס השקט. נציגי המשפחה בארץ הם קזוארינה ואלוקזוארינה.