צמחי הגן של סימה

אברשיים

Ericaceae

בני־שיח, שיחים או עצים נמוכים, לפעמים צמחי־כיסוי או מטפסים.

העלים מסורגים או נגדיים או ערוכים בדורים, תמימים או משוננים. לעיתים מחטניים.

הפרחים אנדרוגניים דו־מיני, הפרח מכיל גם אבקנים וגם עלי כותרת הפרח בדרך כלל מאוחת עלים.

הפרי הלקט, ענבה או בית־גלעין. הזרעים קטנים.

124 סוגים 4,050 מינים בכל כדור-הארץ, בעיקר באזורים ממוזגים.