צמחי הגן של סימה

דקליים

Arecaceae

משפחת הדקליים שייכת לחד־פסיגיים Monocotyledoneae

צמחים חד־פסיגיים לעיתים קרובות בעלי בצלים, פקעות או קני־שורש. השורש הראשוני מתנוון ומערכת השורשים הבוגרת היא כולה אדוונטיבית, בצורת ציצת שורשים.

משפחת הדקליים כוללת צמחים מעוצים, עצים, דמויי שיח ומטפסים ירוקי־עד, חד־ביתיים או דו־ביתיים. הגזע בלתי מסועף, העלים מרוכזים בראש הגזע ומהווים את נוף הצמח. העלים גדולים, מנוצים או דמויי מניפה או מאוצבעים. פטוטרת העלה ארוכה, בסיס הפטוטרת עוטף את ראש הגזע כנדן.

הפרחים קטנים ומרובים, יושבים על שזרה מסועפת. הפרי ענבה, בית גלעין או אגוז.

במשפחה 190 סוגים 2,000 מינים, בעיקר באזורים הטרופיים. מרביתם במרכז אמריקה, בצפון אמריקה הדרומית, ובמזרח אסיה. באפריקה - מעט מינים.

רשימת צמחים באתר

שם מדעי שם
Washingtonia filifera וושינגטוניה חוטית