צמחי הגן של סימה

אירוסיים

Iridaceae

משפחת האירוסיים שייכת לחד־פסיגיים Monocotyledoneae צמחים חד־פסיגיים לעיתים קרובות בעלי בצלים, פקעות או קני־שורש. השורש הראשוני מתנוון ומערכת השורשים הבוגרת היא כולה אדוונטיבית, בצורת ציצת שורשים. המשפחה כוללת צמחים עשבוניים רב־שנתיים בעלי ריזום קנה־שורש, פקעת או בצל.

העלים דמויי סרגל או חרב והפרחים בעלי עטיף כותרתי בולט. הפרי הלקט קרומי או גלדני.

במשפחה 70 סוגים 1,800 מינים בעלי חשיבות גננית גדולה.

מוצאם קוסמופוליטי, הן באזורים ממוזגים וגם בטרופיים כאשר בדרום־אפריקה ובמרכז ודרום־אמריקה עשירה בהם במיוחד. מרבית המינים מוצאם בבתי גידול פתוחים של בתה, ערבה, ומדבר.