צמחי הגן של סימה

קומברטיים

Combretaceae

עצים ירוקי־עד או נשירים עד 50 מטר גובה, שיחים או מטפסים עד 30 מטר גובה.

העלים נגדיים או מסורגים, פשוטים, בדרך כלל מכוסים שערות.

הפרחים קטנים, ערוכים בשיבולים, מכבדים או קרקפות.

הפרי אגוזית או בית־גלעין בעל 2-5 מקצועות המורחבים לכנפיים.

20-13 סוגים וכ־500 מינים באזורים הטרופיים, עם חדירה מסוימת לסוב־טרופי ולאזורים הממוזגים - חמים.

הסוג קומברטום הוא הגדול ביותר וכולל 250 מינים כאשר מרכז התפוצה שלו הוא באפריקה.

הסוג טרמינליה כולל 200-150 מינים ומרכז התפוצה שלו באסיה.