צמחי הגן של סימה

גרניים

Geraniaceae

משפחה של עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים עשבוניים, מקצתם מעוצים, גאופיטים ושיחים. העלים פשוטים או מורכבים. הפרחים נכונים. עלי כותרת צבעוניים.

במשפחה 6-5 סוגים 800 מינים באזורים ממוזגים וסובטרופיים. הסוג גרניום הוא קוסמופוליטי, מצוי בכל העולם, והסוג פלרגוניום בעל מרכז תפוצה בדרום־אפריקה בקייפ.

לסוג פלרגוניום חשיבות גננית כצמח מרפסת, הוא אוקלם לאירופה עוד במאה ה־16.

רשימת צמחים באתר

שם מדעי שם
Pelargonium 'More's Victory' פלרגון 'מורס ויקטורי'