צמחי הגן של סימה

חלמתיים

Malvaceae

המשפחה מונה 116 סוגים ויותר מ־1550 מינים של עשבים, שיחים ועצים באזורים הממוזגים והטרופיים. העלים מסורגים, פשוטים. הפרחים נכונים, 5 עלי כותרת. בארץ גדלים נציגים רבים מאד ממשפחת חלמתיים, כגון כותנה, היביסקוס, חטמית ועוד.

משפחות נוספות שהוטמעו למשפחת החלמתיים:

משפחת הבומבקיים, Bombacaceae היא היום משפחת החלמתיים והיא מונה 27 סוגי עצים  ו250 מינים ובהם עצי הבאובב, בומבק, ציבה וכוריזיה. לחלקם גזע מעובה ולעיתים מכוסה קוצים.

משפחת הסטרקוליים Sterculiaceae גם היא היום משפחת החלמתיים, מונה כ־70 סוגים, בעיקר של עצים ושיחים, רובם באזורים הטרופיים. נציג חשוב ממשפחה זו הם עצי הברככיטון, על מיניו הרבים הנפוצים בגינון.