צמחי הגן של סימה

מוריה מכבדית

Murraya paniculata

משפחה: פיגמיים • Rutaceae
שם נרדף: Murraya exotica
מוצא: סין, הודו ודרום אוסטרליה
שנת אקלום 1960
מקור האקלום זרעים, חוות הנוי
שיחי המוריה אוקלמו בארץ לפני עשרות שנים, אולם קצב הצימוח האיטי שלהם כנראה עיכב את הפצתם בגינון. החל משנות האלפיים, משמשים ענפי השיח לקטיף ענפים לקישוט עלווה בסידורי פרחים. בזכות היצע השתילים למגדלי הפרחים גם משתלות החלו לשווק אותו ואכן ניתן לראות אותו שתול ביותר גינות ציבוריות ופרטיות.
גובה 3 מטרים; קוטר 2 מטרים

איברים דקורטיביים ותיאור כללי שיח ירוק עד הגדל עד 3 מטר גובה, בעל עלים מנוצים, 3-9 עלעלים מבריקים בצבע ירוק כהה, קישוטיים. הפרחים ערוכים במכבדים, צבעם לבן, בצורת פעמונים קטנים והם מאוד ריחניים. ריח הפרחים מזכיר את פריחת עצי ההדר, שלצערנו כמעט ונעלמו מהנוף החקלאי. ואכן מוריה שייכת למשפחת ההדרים. הפריחה חלה בקיץ ובסתיו ובהמשכה מתפתח פרי ענבה בצבע כתום וקישוטי.

מוריה מתאימה לשתילה בתנאי צל חלקי או שמש מלאה באזורי הארץ החמים. בתנאי צל חלקי, צבע העלים יהיה יותר כהה, והעלעלים גדולים יותר. הצמח רגיש לטמפרטורות קרה ולכן לא מומלץ לשתילה באזורי ההר הגבוה. הצמח יגדל בכל סוגי הקרקע ,ובלבד שתהיה מנוקזת. רגיש לקרקעות מלוחות. בזמן השתילה מומלץ להוסיף קומפוסט בבור השתילה ולתת השקיה סדירה בשנותיו הראשונות. הצמח נחשב לחסכן במים, ולאחר התבססותו בגן, יסתפק בהשקיה עמוקה פעם בשבועיים-שלושה. נחשב לצמח מאריך שנים בגן.

מאחר וקצב צימוחו איטי, אינני ממליצה על גיזומים. אולם אני מציעה למי ששותל אותו בגינה, לקטוף מידי פעם מספר ענפים, לשלב ענף או שניים של אקליפטוס בעל עלווה אפורה ויחד עם פרח של ורד או חמנית לשים באגרטל וליהנות מסידור פרחים תוצרת עצמית. קטיף הענפים יבקר את גודל השיח ויעודד את הסתעפותו.

שימוש גנני השיח מתאים מאוד לשמש כגדר חיה בחזית הבית, ובזמן הפריחה ריח בושם ימלא את כל החצר. יכול לשמש כחוצץ בין שכנים, ואז מומלץ לתת לצמחים להגיע לגובה רב יותר. כצמח רקע בעל עלווה ירוקה כהה ,יבליט במיוחד צמחים בעלי עלווה מגוונת או אפורה, כשיח בודד בחזית הגן וכצמח מיכל מוצב בכניסה לבית. מרחקי שתילה מומלצים כגדר הם 1 מטר בין הצמחים. מאחר והצמח יכול לצמוח לגובה רב, עד כ־3 מטר גובה, אפשר לעצב אותו כעץ קטן, לגזום את ענפי הצד, ולהעלות אותו על גזע בודד.

ריבוי הצמח מזרעים. יש להנביט את הפירות בעודם טריים, מיד לאחר שאוספים אותם מהשיח. את הנבטים יש לשתול בעציצים ולהעביר את החורף הראשון במקום מוגן. באביב מומלץ לשתול בגן. הפריחה חלה כעבור 4-2 שנים. אפשר להרבות גם ע״י השרשת ייחורים מעוצים למחצה, ואז תתקבל פריחה בשנה שלאחר השתילה בגן.

מינים וזנים נוספים קיים זן קומפקטי של מוריה מכבדית הגדל למטר גובה ורוחב. ניתן להשריש ייחורים מזן קומפקטי זה ואז הצמח המושרש יהיה זהה בתכונותיו לזן הקומפקטי. אפשר לאסוף זרעים מהזן הקומפקטי ואז מרבית הצאצאים בעלי צימוח צפוף, ופורחים בשנה הראשונה מהנביטה. מאד ממליצה על הזן הקומפקטי.

הסוג מוריה כולל חמישה מינים של עצים קטנים או שיחים שמוצאם באסיה، מהודו וסין ועד דרום אוסטרליה. מבין כל המינים נפוץ בגינון מוריה מכבדית.

כתבה: סימה קגן

עודכן: 2020-07-19
צורת חיים: שיח; מופע: ירוק עד; מתאים לגידול בתנאי: חצי צל, שמש; חסכן במים: חסכן במים, נדרשת השקייה סדירה; רגישות לקור: רגיש לקור; מועד פריחה: פריחת קיץ, פריחת סתיו; שימוש: פרי קישוט, מתאים לגידול במיכל; ריחני: ריחני; התאמה לאזורים: שפלה, נגב, ערבה; מוצא: אסיה, אוסטרליה
צילום: סימה קגן
צילום: סימה קגן
צילום: סימה קגן
צילום: סימה קגן
צילום: סימה קגן
הקלון הקומפקטי, צולם בגני רמת הנדיב