צמחי הגן של סימה

איקליפטוס קונדיניננסיס

Eucalyptus kondininensis

משפחה: הדסיים • Myrtaceae
שם עברי: איקליפטוס קונדיניננסיס; איקליפטוס קונדינינן
מוצא: דרום־מערב אוסטרליה, אזור המקבל 380-330 מ"מ משקעים.
ידועים גם פרטים חסרי ליגנוטובר. 
גובה: 15-10 מטר    

תיאור כללי נוסף: בשנת 2000 הבאתי מאוסטרליה זרעים מוגדרים של המין. עץ בינוני בעל גזע בודד בקוטר גדול ולעיתים מספר גזעים. מרבית קליפת הגזע מחוספסת בצבע שחור ופחות נפוץ, קליפה בצבע אפור־חום כהה. צבע הקליפה אופייני למין ומקל על הזיהוי. קליפת בדי העץ חלקים. העלים מבריקים בצבע ירוק, פקעי הפריחה והפרי קטנים ויושבים, כמעט ללא עוקץ. מכסה פקע הפריחה מקומט מעט, ואופייני למין. נחשב לאחד ממיני האיקליפטוס הגבוהים הגדלים בבתי גידול יובשניים והמראים התאמה מעולה לבית הגידול.

תנאי גידול והתאמה לאזורי הארץ: בארץ מוצאו גדל על קרקע חרסית וגירית ובאזור של אגמים מלוחים. בארץ ניטעו ממקור הזרעים מאוסטרליה מספר חלקות תצפית ונמצא מצטיין בחלקה באיתן בעלת קרקע נתרנית, בצרעה הצליח בקרקע גירית, בדודאים, משמר־הנגב, מבוא-חמה ובגילת על קרקע לס ומיעוט גשמים. עמיד ליובש, לחום, לטמפרטורות קרה ולמליחות. העץ פורח לראשונה רק בגיל 10. אין נביטה של תת־יער לרגלי העץ.

שימוש מומלץ: מין אולטימטיבי מומלץ לייעור בכל בתי הגידול הקשים.

עודכן: 2022-09-12
צורת חיים: גזע יחיד; ליגנוטובר: קיים; גובה: 10-15 מ׳; מתאים לגידול בתנאי: עמיד לגיר, עמיד לקרקע נתרנית, אין צימוח עשבוני; מועד פריחה: פריחת קיץ; צבע פריחה: לבן קרם; שימוש: ייעור; משקעים: 200-300 מ״מ; מוצא: דרום מערב אוסטרליה
צילום: סימה קגן
צילום: סימה קגן
צילום: סימה קגן
צילום: סימה קגן