צמחי הגן של סימה

איקליפטוס ציאנופילה

Eucalyptus cyanophylla

משפחה: הדסיים • Myrtaceae
ֿשם עברי: איקליפטוס ציאנופילה, איקליפטוס כחלחל
מוצא: צפון-מערב לויקטוריה שבמזרח אוסטרליה. רמת משקעים 380-250 מ"מ
גובה: 5 מטר

תיאור כללי נוסף: מין זה חדש יחסית למדע ותואר לראשונה רק בשנת 1977. עץ קטן, גדל על מספר גזעים (מאלי), קליפת הגזע חלקה, למעט בתחתית הגזע, רצועות קליפה מחוספסות בתהליכי התקלפות. הקליפה בצבע חום או אפור. העלים בצורת ביצה, רחבים וקצרים יחסית, גילדנים ובצבע אפור־כחול, הלבלוב בצבע כחלחל, בולט ואופייני למין. פקעי הפריחה בעלי מבנה מצולע, והפרי מקומט אופייני למין. גדל במגוון קרקעות, עמיד ליובש ולקור.

תנאי גידול והתאמה לאזורי הארץ: לכל אזורי הארץ, עמיד לגיר. מצטיין בחלקה בצרעה גדל בהצלחה בגילת.

שימוש מומלץ: למרעה דבורים, לייעור בנגב ולקרקעות גיריות. כעץ קטן לצדי דרכים, לחורשות ופארקים.

עודכן: 2022-09-11
צורת חיים: Mallee; ליגנוטובר: קיים; גובה: עד 5 מ׳; מתאים לגידול בתנאי: עמיד לגיר; מועד פריחה: פריחת אביב, פריחת חורף; צבע פריחה: לבן קרם; צבע עלווה: כחלחל־כסוף; שימוש: ייעור, צידי כביש, פארק; מושך: דבורים; משקעים: 200-300 מ״מ, 300-400 מ״מ; מוצא: צפון מזרח אוסטרליה
צילום: סימה קגן
צילום: סימה קגן
צילום: סימה קגן
צילום: סימה קגן
בחלקה בצורעה המכילה 40% גיר חופשי בקרקע
צילום: סימה קגן
סימה קגן
צילום: סימה קגן
צילום: סימה קגן