צמחי הגן של סימה

מללויקה מחופה ׳רבולושן-גרין׳

Melaleuca bracteata ‘Revolution Green’

משפחה: הדסיים • Myrtaceae
שמות עממיים: black tea-tree, river tea-tree, mock olive
שנת אקלום 2011
מקור האקלום וגטטיבי, שם המשתלה Wildtech Glenmaggie Victoria
גובה 6-5 מטר; קוטר 3 מטר

איברים דקורטיביים ותיאור כללי שיח גבוה או עץ קטן ירוק-עד בעל גזע זקוף וגבוה, בעל קליפה מחורצת בצבע אפור כהה. ענפי השלד צומחים זקוף, וענפי משנה בעלי צימוח שמוט כלפי מטה והם מעניקים לעץ מופע בכותי. העלים סירוגיים, קטנים. ייחודי לסלקציה זו הוא צבע העלים ירוק-בהיר עד ירוק-כהה, ירוק חיוני בכל עונות השנה וצימוח צפוף של ענפי המשנה והעלים.

הפריחה חלה בקצות ענפי המשנה, הפרחים מרובי אבקנים וצבעם לבן-קרם, הם עשירים בנקטר ומושכים דבורים. הפריחה שופעת במיוחד באביב ונמשכת בגלים בחודשי הקיץ והסתיו. אחרי הפריחה מתפתח פרי שהוא קפסולה מעוצה ובה הזרעים.

העץ גדל בקצב צימוח מהיר.

צמחים מזן זה נשתלו בגינון במכון וולקני, בגינון במושב סתריה ובמשתלת קק״ל בגילת. כמו גם בגינון פרטי ברוב אזורי הארץ. הצמחים התפתחו והם גדלים בהצלחה בכל האתרים.

מתאים לשתילה ברוב אזורי הארץ למעט ההר הגבוה ואזורים מוכי קרה היות והוא עמיד לאירועי כפור קצרים. יגדל במגוון קרקעות, קרקעות חול, חמרה וקרקע כבדה, כולל קרקעות דלות, בסיסיות ומלוחות. עמיד ליובש ולקרקעות מוצפות מעדיף קרקע מנקזת. מתאים לשתילה בשמש מלאה או צל חלקי בלבד, ואז הצימוח עלול להיות פחות צפוף. בשנים הראשות משתילה מומלץ להשקות באופן סדיר ולאחר התבססותו נחשב לצמח חסכן במים. עמיד לרוחות חזקות.

שימוש גנני מתאים לשתילה כצמח גדר הגדל במהירות ומאריך שנים. מתאים לייעור ביטחוני (שתילה של שיחים גבוהים עד 5 מטר וצימוח צפוף החל מתחתית השיח, מסביב לישובים הסמוכים לגבול כדי להסתירם). כצמח גדר מומלץ לגזום פעם בשנה כדי לעודד את הצימוח הצפוף. באוסטרליה הוא משמש גם כעץ רחוב, כעץ למפרדה, עץ בגינה קטנה. עמיד בבתי גידול מאולצים כמו שיש כאשר שותלים כעץ רחוב בבור שתילה מוגבל ודחוס, והשקיה לא לאורך זמן. כעץ רחוב מומלץ לגזום את ענפי הצד עד גובה 2 מטר. עם התבגרותו העץ עשוי להגיע גם ל־7 מטר.

צמח דבש מעולה, מומלץ מאד לדבוראים.

ריבוי הריבוי חייב להיות וגטטיבי כדי לשמר את תכונות הקלון. ייחורים מעוצים למחצה משתרשים בקלות במרבית חודשי השנה, למעט בחורף. ההשרשה במיתקן השרשה נמשכת כשלושה שבועות.

אקלמה וכתבה, סימה קגן

עודכן: 2023-08-27
צורת חיים: עץ, שיח; מופע: ירוק עד; מתאים לגידול בתנאי: שמש; חסכן במים: חסכן במים; מועד פריחה: פריחת אביב, פריחת קיץ, פריחת סתיו; מושך: דבורים; התאמה לאזורים: שפלה, נגב, ערבה, חוף ים; מוצא: אוסטרליה, צפון מזרח אוסטרליה, מזרח אוסטרליה, מערב אוסטרליה
צילום: סימה קגן
צילום: סימה קגן
צילום: סימה קגן
צילום: סימה קגן
צילום: סימה קגן