צמחי הגן של סימה

צרצידיון 'דזרט מוזאום'

Parkinsonia X ‘Desert Museum'

משפחה: קטניתיים • Fabaceae or Leguminosae
מכלוא משולש בין: Cercidium microphyllum x Cercidium floridum x Parkinsonia aculeata
שנת אקלום: 2006
מקור האקלום: וגטטיבי, Mountain States Nursery Phoenix
 גובה: 10-7 מטרים; קוטר: 7 מטרים
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ, מצטיין בתנאי מדבר

איברים דקורטיביים ותיאור כללי: עץ מסועף, בעל צמרת זקופה, המעוצבת בקלות לעץ בעל חופה מצילה. קליפת הגזע בצבע ירקרק; הגזע הוא החלק הקישוטי והמיוחד בכל ימות השנה. הענפים בעלי קליפה ירוקה ואינם קוצניים. העלים מסורגים, קטנים, מנוצים פעמיים, 4-2 זוגות עלעלים שאורכם עד 8 מ"מ וצבעם ירוק-כחלחל. הפריחה ממושכת - מתחילה באביב ומסתיימת בסוף הקיץ. הפרחים ערוכים במכבדים חיקיים, צבע הפרחים צהוב זוהר עם עיטור כתום, קוטר הפרח 2.5 ס"מ. באביב הפריחה שופעת ביותר, מכסה את כל העץ, בולטת, צופנית ומושכת דבורים לאבקה ולצוף. בהמשך הפריחה ספורדית ונמשכת עד ירידת הטמפרטורה בחורף. כמעט שאין חנטה של פירות. העץ משיר את עליו בחורף, וכאשר נטוע בבית גידול מדברי שאינו מקבלת תוספת השקיה, ישיר את עליו בתגובה ליובש בתחילת הקיץ. לאחר השלכת, החורפית או הקיצית, הגזע והענפים הירוקים משתתפים בתהליך הפוטוסינתזה (בדומה לשיחי הרותם במדבר). שמו העממי: Palo verde - משמעו בספרדית 'מקל גזע ירוק', והוא מתייחס למופע העץ ללא עלים, כשהגזע והענפים בצבע ירוק ובולט.

הוא עמיד ליובש ולתנאי מדבר, לקרינה חזקה ולטמפרטורות נמוכות עד (10-) מעלות צלסיוס. יגדל בכל סוגי הקרקעות, ובתנאי שיהיו בעלות ניקוז טוב, אך מצטיין בקרקעות חוליות. לאחר התבססותו לא יזדקק לתוספת מים באזורים שכמות המשקעים בהם היא 200 מ"מ או יותר. תוספת השקיה בחודשי הקיץ תורמת לפריחה ממושכת ולדחיית נשירת העלווה.

שימוש גנני מתאים לשתילה בצדי דרכים, בחורשות, או כעץ ראווה בגן, או כעץ רחוב באזורים בעלי אופי מדברי כמו מצפה רמון או שדה בוקר וכדומה. כעץ רחוב מומלץ לעצבו על גזע אחד, כאשר את תהליך העיצוב - הרמת נוף, יש לעשות החל מהשנה הראשונה. בחורשות מומלץ לעצבו על 3-2 גזעי שלד. בעת פריחה מופעו בולט ומרשים, בלתי נשכח.

ריבוי הריבוי של המכלוא הוא בהרכבה על זריע מאחד ממיני הצרצידיון של ההורים. מומלץ לשתילה בגן באביב.

מינים וזנים נוספים: צרצידיון פרחוני Cercidium floridum - עץ נשיר, ותיק ואינו מוכר בארץ. עצים ותיקים של צרצידיון פרחוני גדלים בקיבוץ עין גדי, ברביבים, בגילת, בחוות הגמלים בפאתי ממשית, בארבורטום באילנות, במושב סתריה, ובמכון וולקני. בשנת 1997 שתלנו בצדי כביש 40 בקטע ביל"ו-רמלה, במסגרת פרויקט משותף עם מע"צ וקק"ל מספר צמחים של צרצידיון פרחוני. צמחים אלו קיבלו השקיות עזר להתבססות במשך שנה אחת בלבד, ומאז הם גדלים שם ללא תוספת השקיה. בשנת 2001 שתלנו בחלקת ניסיון במנחמיה שבעמק בית שאן במסגרת פרויקט עם קק"ל לבחינת עצים לנטיעה בבתי גידול יבשים, כ-40 שתילים של צרצידיון פרחוני. צמחים אלו קיבלו השקיות עזר להתבססות במשך שנתיים בלבד, הם התפתחו לעצים מפוארים ופורחים במלוא הדרם בכל שנה. הקרקע בחלקה זו היא רנדזינה, והמשקעים כ-350 מ"מ בממוצע רב שנתי. העצים הגדלים בגינון מתפתחים לעץ מסועף, קטן עד בינוני, גדל במבנה שיחי לגובה של 8-5 מטרים, ולרוחב של 5 מטרים בצמרת עגולה. קליפת הגזע בצבע ירקרק, נוטה לגדול על כמה גזעים, כאשר ענפי הצד נוטים לצימוח שרוע. הפריחה מתחילה בראשיתו של האביב. בהמשך לפריחה מתפתח תרמיל דמוי סרגל באורך 7.5-4 ס"מ וברוחב של כ-1.5 ס"מ, צבעו חום והוא מלבין עם בשלותו. משמש גם ככנה לצרצידיון 'דזרט מוזאום'. הריבוי של צרצידיון פרחוני הוא מזרעים. כיום שתילים של מין זה מיוצרים רק במשתלת קק"ל בגילת לשם חלוקה למרעה דבורים ולגינון ביישובי הנגב והערבה. בנוסף לכך, משנת 2000 נוטעת קק"ל בהצלחה מין זה בנטיעות היערניות שלה בנגב הצפוני והמערבי ובהר הנגב.
ירוק עד

אקלמה וכתבה : סימה קגן

עודכן: 2020-04-24
צורת חיים: עץ; מופע: נשיר; מתאים לגידול בתנאי: שמש; חסכן במים: חסכן במים; רגישות לקור: לא רגיש לקור; מועד פריחה: פריחת אביב, פריחת קיץ, פריחת סתיו; מושך: דבורים; התאמה לאזורים: שפלה, אזור ההר, נגב, ערבה; מוצא: אמריקה, צפון אמריקה, מרכז אמריקה
צילום: סימה קגן
פריחה צופנית מושכת דבורים
צילום: סימה קגן
צילום: סימה קגן
גזע העץ
צילום: סימה קגן